Отворен ден во нашето училиште !

Сподели:

????Отворен ден во нашето училиште !????
????Ви благодариме за одвоеното време драги ученици, директори, наставници и родители!
Ве очекуваме да бидете дел од СОУ „Орде Чопела“ !

Коментари