Нека Новата 2022 година биде среќна и успешна за сите!!!

Големите учители имаат високи очекувања од учениците, но уште повисоки очекувања од себе.
?Драги наши ученици и родители,
согласно Календарот за организација и работа на средните училишта за учебната 2021/2022 година, наставата во првото полугодие завршува заклучно со 30.12.2020 (четврток).
☃️Зимскиот распуст започнува на 31.12.2021 и трае до 19.01.2022 г.
? Се гледаме повторно на 20.01.2022 година !

Коментари