lntercultural dialogue as a tool for peace building and reconciliation in the region

Сподели:

Учениците од СОУ „Орде Чопела“ Прилеп: Џанер Фејзоски, Фросина Папазоска, Емилија Котеска и Александар Аврамоски учествуваа на тридневна работилница во Драч, во рамките на меѓународниот проект “lntercultural dialogue as a tool for peace building and reconciliation in the region”

Коментари