Дводневен едукативен семинар за заштита на здравјето и безбедноста при работа

Сподели:

На 25ти и 26ти мај нашите ученици Давид Велкоски и Михаела Јандриевска заедно со професорите Игор Галоски и Анкица Илиеска зедоа активно учество на дводневниот едукативен семинар за заштита на здравјето и безбедноста при работа на работниците во земјоделскиот сектор од Пелагонискиот регион, особено во поглед на ризиците со кои се соочуваат работниците од овој сектор, но и давање предлог мерки за намалување и превенирање на тие ризици.

Коментари