Домаќин на ученици и професори од партнер училиштата од Италија и од Шпанија

Сподели:

СОУ “Соу Орде Чопела” Прилеп е домаќин на ученици и професори од партнер училиштата од Италија Istituto di Istruzione Superiore Galilei Jesi https://www.facebook.com/iisgalileijesi/ и од Шпанија IES David Bujan https://www.facebook.com/ies.davidbujan.9. од Еразмус+ проектот #BeingaBiomakerNoPassportsNeeded
Проектните активности се одвиваат во лабораториите од училиштето.
Вчера, остваривме посета на Институтот за хемија, Факултетот за земјоделски науки и ООУ “Вера Циривири” во Скопје.

Коментари