Day: јуни 11, 2023

Настани

УЧИ ПАМЕТНО РАБОТИ СТРУЧНО!

Сектор-Земјоделство, рибарство и ветеринарство Професори Ruzica Jagurinoska Igor Galoski , ученичката Андреа Кочоска и приватниот сектор Земјоделко. Браво за вас! https://youtu.be/2myCe_tMHx8

Повеќе ...

Пријавувањето на учениците ќе се врши преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука

Почитувани ученици, почитувани родители, Пријавувањето на учениците ќе се врши преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука https://e-uslugi.mon.gov.mk со

Повеќе ...