Tag: Радио Пела

Хари Димески гостин во Радио Пела

Хари Димески, лидер на хемиско – технолошка струка, првенец на генерацијата во СОУ „Орде Чопела“ гостин во Радио Пела. Што овозможува средното стручно образование?

Повеќе ...