Facebook
Twitter
LinkedIn

Отворен ден

Отворен ден на СОУ„Орде Чопела“ Прилеп Кои струки и профили ги има на располагање СОУ„Орде Чопела“
Какви се можностите на училиштето за теоретската и практичната настава?
Разговор со директорката Анета Пејоска и професорката Билјана Апостолоска