Во просториите на Ветеринарната клиника

1

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Учениците од III година од профилот Ветеринарен техничар во просториите на Ветеринарната клиника – Прилеп имаа можност да се запознаат со принципот на работа на ехо-дијагностиката, деловите и работата на ултразвучниот апарат, како и начинот на преглед на животните. Учениците вршеа подговотка на животното за преглед, како и самостојно го изведуваа ехо прегледот на животното под надзод на својот предметен професор.

Коментари