Посета на „Научен институт за тутун“ – Прилеп

Сподели:

Во рамките на предметот – Учење преку работа кај работодавач, учениците од III година во посета на „Научен институт за тутун“ – Прилеп под менторство на Робин Мавровски и нашите професори.

Коментари