Од идеја до реализација!

Погледнете какви иницијативи спроведоа учениците кои беа дел од Центарот за фузија на идеи. Тие идентификуваа потреби и придонесоа за позитивни промени во нивната околина.Овие активности се поддржани од Проектот на USAID North Macedonia за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, имплементиран во соработка со Младински образовен форум – МОФ / Youth Educational Forum -YEF

 

 

Коментари