Доделување награди по повод месецот на книгата

Прва награда освои за најдобра рецитација ученичката Мила Огненоска – II -3 клас од СОУ ,,Орде Чопела’’, со својот ментор Александра Ангелеска Петреска
Доделување награди по повод месецот на книгата – градска библиотека “Борка Талески” Прилеп

Коментари