Доделување на сертификати

Сподели:

Доделување на сертификати на учениците и професорите од СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, кои учествуваа во проектот „Зајакнување на меѓукултурниот дијалог како алатка за поврзување меѓу младите и добрососедските односи во регионот“, во соработка со ИМОР Битола.  

Коментари