Ден на мајчиниот јазик – Македонски јазик.

Јазикот е идентитет на еден народ, да го чуваме и негуваме.
Честит 21 февруари!
Ден на мајчиниот јазик – Македонски јазик.

Коментари