Монтирање на фотоволтаична централа во Соу Орде Чопела Прилеп

Сподели:

Монтирање на фотоволтаична централа во Соу Орде Чопела Прилеп , почеток на реализација на проектот „ЗЕЛЕНА МИНИ ЕКО ФАРМА“ -Користење на самоодржливи извори на енергија за обезбедување на благопријатни одгледувачки услови за животните во фармата!
Овој проект кој група на ученици под менторство на професорите Gjorgija Gagaleski и Biljana Apostoloska го реализираат во соработка со ФИТР и СЕЕД Македонија!

Коментари